Tulumarka

Prije dolaska Facebook-a, Tulumarka je bila vrlo popularan social medij u hrvatskoj, i sada drži dobar dio online medijskog tržišta.
Portal je izrađen po custom naružbi sa optimiziranim sadržajem, bazom, cachiranjem sadržaja sve u cilju pružanja brzine sa minimalnim ulaganjem u hardware.

Komentari