Skyeye

Koristeći satelitski sustav (GPS) i mobilni pri­jenos podataka putem GSM tehnologije u vozilo se diskretno ugrađuje uređaj za praćenje koji sadržava GPS prijemnik sa GSM modulom. Nakon ugradnje SkyEye uređaj šalje lokaciju, smjer kretanja i trenutnu brzinu vozila u središnji sustav gdje se podatci o praćenju obrađuju

Komentari